וידאו
איפה כולם
דינה ציונית ושלמה זיס וצוות החינוך החברתי במטח בשיתוף הקרן לקידום מקצועי

הסרט עוסק בטל, ילד שתלמידי הכיתה מציקים לו. בשלב הראשון הם מתארגנים וזורקים עליו חפצים, ובשלב השני הם מעלים לפייסבוק תמונות שלו – תמונות פוגעניות. הסרט מעלה את בעיית האלימות ברשת, את החשיפה הגדולה של הילדים ברשת ואת קשיי ההתמודדות עם בעיות אלה.

מטרות

התלמידים יבינו שאלימות ברשת פוגעת לא פחות, ולעתים אף יותר, מאלימות פיזית.

התלמידים יציעו הצעות להתמודדות עם הצקות בפייסבוק.

התלמידים ינסחו 10 כללי "לא תעשה" ברשת.

הנחיות

1. צפו בסרט יחד עם התלמידים.

* מומלץ לצפות בסרט פעם אחת ברצף, ופעם נוספת לצפות בו לסירוגין ולעצור את הקרנתו מדי פעם, בהתאם לשאלות שבסעיף 2.

2. שאלו את השאלות לדיון המלוות את עלילת הסרט:

א. בשלב הראשון ילדי הכיתה מציקים לטל, זורקים עליו חפצים. מה דעתכם על התנהגותם של ילדי הכיתה?

ב. האם טל היה יכול לעשות משהו בעניין?
מה דעתכם, אם אפילו אחד מילדי הכיתה היה מתנגד למעשיהם של שאר הילדים, האם הם היו ממשיכים להציק לטל?

ג. מה ניתן לעשות כדי למנוע פגיעה של קבוצת ילדים בילד אחד?

ד. אדיר מספֵּר לילדי הכיתה שהוא דיבר עם המורה.

הציגו את הטיעונים של דור. הציגו את הטיעונים של המתנגדים.

ה. אדיר מספֵּר שילדים מהכיתה העלו לפייסבוק תמונות של טל – תמונות הפוגעות בו. איך טל הרגיש, לדעתכם?

ו. האם שמעתם פעם על מקרה כזה?

ז. מה דעתכם: פרסומן של תמונות פוגעות בפייסבוק עלול לפגוע?

התייחסו לנקודות הבאות: אֵילו תמונות מותר לעלות לפייסבוק? ואֵילו תמונות אין להעלות? האם מותר להעלות תמונות של ילדים אחרים? אם כן – באֵילו תנאים? אֵילו אמירות עלולות לפגוע?

ח. אדיר מצטער על מעשיו ומציע להיות "נאמן פייסבוק". מה דעתכם על פתרון זה?

ט. מה לדעתכם עושה "נאמן פייסבוק"?

י. האם הייתם מסכימים שאחד מחבריכם יהיה "נאמן פייסבוק"? האם אפשר לבצע תפקיד כזה בתורנות?

יא. אֵילו דרכים נוספות להתמודדות עם השפלה או הצקה ברשת אתם מכירים?

3. התלמידים יכתבו כללים בנושא: "לא תעשה בפייסבוק".

4. התלמידים יקראו את ההצעות שלהם. תיערך הצבעה וייבחרו 10 כללים שיהיו מקובלים על מרבית ילדי הכיתה.

10 הכללים ייכתבו על בריסטול וייתלו בכיתה. התלמידים יוכלו לחתום בצידם, כאישור לקבלתם.

נקודות למחשבה

  •  פגיעה ברשת – אלימות?
  • איך מתמודדים עם אלימות ברשת?

 

לחצו להמשך קריאה
הקטן