מערך שיעור
יום הזיכרון
פיתוח: שיר דרור, דינה ציונית, עינת שמחי ושלמה זיס - מטח, בשיתוף הקרן לקידום מקצועי

הפעילות לציון יום הזיכרון עוסקת במהות יום זה, במנהגים האופייניים ומעודדת גילוי אמפתיה למשפחות השכולות.

רקע

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה מצוין מדי שנה בד' באייר, ונועד להנציח את זכרם של חללי מערכות ישראל ושל חללי פעולות האיבה. יום הזיכרון חל יום לפני יום העצמאות, כסמל למחיר שמשלמת המדינה על הקמתה ועל קיומה.

סעיף 3 לחוק יום הזיכרון קובע כי ביום הזיכרון תישמע בכל רחבי המדינה צפירת דומייה של שתי דקות, שבהן ישבתו מכל עבודה ותיפסק התנועה בדרכים. ביום הזיכרון הדגלים על הבניינים הציבוריים מורדים לחצי התורן; נערכים אזכרות וטקסי התייחדות במחנות צה"ל ובמוסדות חינוך; ושידורי הטלוויזיה והרדיו מביעים את ייחודו של היום (מעובד לפי ערך "יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל" בוויקיפדיה).

מטרות

א. מעגל השנה – ציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

ב. חינוך חברתי – התלמידים יתוודעו למשמעות טקסי יום הזיכרון יגלו אמפתיה למשפחות השכולות.

הנחיות

משך הפעילות שיעור אחד.
את השיעור יש לקיים בכיתת מחשבים עם גישה לאינטרנט.

הערה: תלמידים שחוו שכול או נפגעו בפעולת איבה: ייתכן שיש בכיתה תלמידים ממשפחה שכולה או תלמידים שאיבדו אדם קרוב אחר במערכות ישראל או בפעולות איבה. על המורים לברר זאת, לשוחח עם התלמיד קודם, ולבחון אם וכיצד ירצה לשתף באבלו. ייתכן כי תלמידים אלה ייעדרו מבית הספר ביום הזיכרון ואולי אף בימים הקודמים לו. לכן חשוב מאוד לעקוב אחר תלמידים אלה מבעוד מועד ולוודא שלא יחושו בודדים ביגונם.

יש לשים לב גם לתלמידים שאיבדו את יקירם באופן אחר. לעתים קרובות האבל הציבורי מעורר את תחושת האבל הפרטי, גם אם האבדן אינו קשור למלחמות ישראל (לקוח מתוך חוזר מנכ"ל, משרד החינוך).

הנחיות למורים
ציינו בפני התלמידים כי הפעילות היום היא לרגל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה.
שאלו את התלמידים:
1. לשם מה אנחנו מציינים את יום הזיכרון?
2. מדוע אנו עומדים לשתי דקות של דומייה?
3. יום הזיכרון הוא יום עצוב, ולמחרת חוגגים את יום העצמאות שהוא יום שמח. מדוע מציינים את יום הזיכרון בסמיכות רבה כל כך ליום העצמאות?
4. עד שנת 1998 יום הזיכרון היה לזכר חללי מערכות ישראל בלבד, ומשנת 1998 הוסיפו ליום הזיכרון את הנצחת חללי פעולות האיבה. מדוע לדעתכם התקבלה החלטה זו?
5. מה דעתכם על החלטה זו, האם אתם מסכימים לה או מתנגדים לה? ומדוע
הקרינו לכיתה את הסרטונים הבאים:

משפחת שוהם בריאיון ליום הזיכרון לזכר חללי פעולות האיבה (2:04).

ממשיכי דרכם של האחים שנפלו לזכר חללי מערכות ישראל (5:19).

הערה: אם מתעוררת אווירת צחוק או לעג בכיתה, יש להסביר לתלמידים כי לעתים דיון בנושאים קשים גורם לנו להיעזר בהומור להפגת המתח, אך אי אפשר לדעת איך הנושא נוגע בתלמידים אחרים היושבים בכיתה ולכן יש לשמור על אווירה מכבדת.
שאלו את התלמידים:
1. אילו רגשות עוררו בכם הסרטים?
2. האם חשבתם בעבר על ההבדל ביניכם לבין המשפחות השכולות?
3. האם מישהו מכם מעוניין לשתף בחוויה אישית הקשורה לשכול?

חלקו את הדף לתלמידים והנחו את התלמידים לענות על סעיפים א' ו-ב'.

בקשו מכמה תלמידים לשתף את הכיתה בתשובותיהם.

חלקו את הכיתה לקבוצות של עד ארבעה תלמידים, והנחו את הקבוצות לענות על סעיף ג'.

בקשו מהקבוצות להציג את המנהגים שעליהם חשבו. מומלץ לשים דגש על הסיבות למנהג שעליו חשבו התלמידים ולעורר דיון עד כמה ההצעה הולמת את יום הזיכרון.

אם מתוך הכיתה יעלה רעיון מתאים למנהג חדש (לדעתכם ולדעת רוב הכיתה), הציעו להנציח בכיתתכם את זכר הנופלים גם באמצעות המנהג החדש שיזמו התלמידים.

לחצו להמשך קריאה
הקטן