משחק
כולנו חברים – משחק לגני ילדים
דינה ציונית ועינת שמחי, מטח. ייעוץ לגיל הרך: ד"ר עידית ליוש, בשיתוף הקרן לקידום מקצועי, הסתדרות המורים.

משחק מסלול והתאמה של קלפי כוחות, המאפשרים לילדים להתמודד עם מצבים. קלפי הכוחות הם: שיתוף פעולה,  ויתור והתחשבות, פנייה לעזרה, חברות, הקשבה, התנצלות וסליחה.

בתחילת המשחק כל משתתף מקבל: שני קלפי כוחות וקלף ג'וקר אחד.  עליו לצעוד על המסלול ולהתמודד עם אירועים. יכולות להיות כמה אפשרויות התמודות נכונות. הילדים יבחנו את מידת ההתאמה של קלפי הכוחות לפי האיורים.

מטרות

1. קידום וטיפוח שיח רגשי וחברתי של ילדות וילדים.
2. הקניית יכולת קריאת מצבים והבנה של כישורים בין-אישיים כמו: הקשבה, אמפתיה, נתינה, עזרה לזולת.

הנחיות

משחק הוא אמצעי שבעזרתו בני אדם ובעלי חיים חוקרים מגוון התנסויות במצבים שונים עבור מטרות שונות (מוילס 1997).
ילדים זקוקים למגוון רב של פעילות משחקית לשם התפתחות תקינה מהבחינה הפיזית, המנטלית והרגשית.
המשחקים יוצרים הזדמנויות שבהן ילדים יכולים להסיק מסקנות, לפתור בעיות ולפתח כלים רגשיים להתמודדות עם הקונפליקטים שמזמן המעבר מתלות לעצמאות.
המשחק מתרחש במסגרת חברתית, ולכן דורש מהילדים לפתח כישורים חברתיים ותובע התאמת הפרט לאחרים.
מסגרת המשחק ואופיו דורשים מהילדים לפתח את רגישותם למרכיבים החברתיים, לקבל את הזולת, לפתח כישורי תקשורת, לוותר, לקבל כללים שבהם לאחרים יש תפקיד ועוד.
משחקים חברתיים ראשוניים ופשוטים מאפשרים להתחיל להבין ולקבל חוקים חברתיים.

לפני תחילת המשחק יש לעבור עם הילדים על קלפי הכוחות ולהסביר להם את משמעותם.

קלפי הכוחות הקיימים:

שיתוף פעולה
ויתור והתחשבות
פנייה לעזרה
חברות
הקשבה
התנצלות וסליחה

בתחילת המשחק כל משתתף מקבל: שני קלפי כוחות וקלף ג'וקר אחד. כל משתתף פורס בפניו את הקלפים שקיבל, באופן שגם אחרים יכולים לראות את הקלפים שלו.

לאחר מכן, המשתתף הראשון מטיל את הקובייה והולך על לוח המשחק.

כאשר נוחתים על משבצת עם סימן כוכב- מרימים קלף כוח.

כאשר נוחתים על משבצת עם סימן שאלה- מרימים קלף מצב. קלפי המצב מציגים אירועים שקורים לילדים. על הילד שהרים את קלף המצב לחשוב כיצד היה פותר את המצב על ידי שימוש באחד מקלפי הכוח שלו. פתרון על ידי קלף ג'וקר- מאפר לפתור כל מצב בכל דרך אך על הילד להסביר מה הפתרון שהג'וקר נותן.

אם הילד מצליח לפתור את המצב על ידי שימוש בקלף הכוח שלו, הוא לוקח אליו את שני הקלפים ומתקדם 3 צעדים על לוח המשחק. בנוסף, הוא לוקח קלף כוח נוסף.

אם הילד לא מצליח לפתור את המצב שיש בקלף על ידי אחד מקלפי הכוח שלו, יש לו שתי אפשרויות:

לבקש להחליף קלף כוח עם משתתף אחר.
לחשוב על פתרון בעצמו ולשתף את הקבוצה.

שימו לב:

אין אפשרות אחת שמתאימה לכל אירוע. יכולות להיות כמה אפשרויות נכונות.

יש לבחון את מידת ההתאמה של שני הקלפים לפי האיורים.

סוף המשחק:

מסיימים את המשחק כאשר אחד הילדים מגיע לנקודת הסיום. בשלב הזה עוצרים ורואים כמה זוגות

צבר כל אחד מהילדים.

לגננת:

מומלץ להסביר לילדים שיש עוד הרבה כוחות לכל אחד מהם. לכן הניצחון הוא רק במשחק זה. מומלץ לבקש מכולם לפרוס את קלפי הכוחות שלהם, ולהציע לכל אחד לבחור כוח שהיה רוצה לאמץ לשבוע זה ולהשתדל לעשות אותו.

לחצו להמשך קריאה
הקטן