מעגל השנה
מעגל השנה העברי והלועזי. לפניכם פעילויות העוסקות בהיבטים חברתיים ומניעל אלימות, בזיקה ללוח השנה העברי והלועזי ומותאמות לשכבות גיל שונות.