מערך שיעור
משפט ציבורי: אלימות בפייסבוק
עינת שמחי, דינה ציונית ושלמה זיס, מטח. ייעוץ: יוני צ'ונה מרכז S.O.S אלימות. בשיתוף הקרן לקידום מקצועי

פעילות בסגנון משפט ציבורי בנושא אלימות בפייסבוק בה יוכלו התלמידים לבחון את הטיעונים של שני צידי המקרה ולהכריע מה פסק הדין לדעתם.

רקע

לפי מחקר, שנערך עבור חברת 'גוגל' ביולי 2011 בקרב 300 ילדים ו-300 הורים, ילדים צעירים מבלים שעתיים ביום בממוצע באינטרנט, ובני נוער – ארבע שעות ביממה בממוצע. השימוש המרכזי ברשת עבור ילדים ובני נוער הוא הרשתות החברתיות, כשפייסבוק בראשן. בני נוער רבים רואים בנוכחותם ברשת חלק קריטי בקביעת הפופולאריות החברתית שלהם. עקב כך, למרות שגיל הכניסה לרשתות חברתיות הוא 13, ילדים רבים מזייפים את גילם ונכנסים לפייסבוק כבר בגיל 10. שם הם עלולים להיחשף לתכנים פוגעניים.

יחד עם הרבה מאד דברים טובים שהרשת מספקת לנו, ישנן תופעות שליליות אשר עולות בהקשר לשימוש. לדוגמה- לפי המחקר שמוזכר -, 40% מקרב ילדים בגילאי שש עד שמונה הודו כי עברו הטרדה באינטרנט, ממבוגר זר או מבן נוער מוכר או זר. קשיים ואתגרים אלו אינם נחלת האינטרנט- אלימות, חרם והצקות קיימים גם בעולם המציאותי ולא רק בעולם הווירטואלי. יחד עם זאת לשימוש באלימות ברשת מאפיינים ייחודיים כגון- הפומביות של האירוע, הפרסום שלו והצופים מהצד ועל כן דורש התייחסות שונה מצד עולם המבוגרים והתערבות במקומות הנדרשים.

לעיתים נגלה כי כאשר אנו באים לדבר עם תלמידים על האינטרנט לעיתים אנו מגלים לדעת- כי הם מביעים התנגדות גדולה לכך. אחת הסיבות לכך תמונה בעובדה שהרשתות החברתיות למעשה מאפשרות לילד ליצור עולם משלו ודרכן הוא ממש את העצמאות שלו. ולכן כאשר אנו מנסים "להיכנס לו לעניינים" או לקבוע לו דברים, ההתנגדות עלולה להיות גדולה. חשוב להיות מודעים לכך ונסות ולא לשפוט את עולמן של הילד אך כן להעביר מסרים שחשובים לנו.

בנוסף, אם נפרוק את המסרים החשובים לנו למרכיבים נגלה כי המסרים אינם שונים מכל הקניית ערכים אחרת. גם כאן נעסוק בהקניית ערכים כגון- כבוד לזולת, אכפתיות התחשבות. האופן בו התלמידים ישתמשו בערכים אלו יבוא לידי ביטוי גם ברשת האינטרנט.

שימוש במשפט ציבורי כמתודה
הפעילות המתודית המוצעת היא משפט ציבורי.

משפט ציבורי הוא סוג של משחק הדמיה (סימולציה), שבו מעלים לדיון פומבי דילמה, אירוע, בעיה אמיתית או דמיונית. הפעילות מתבצעת במתכונת של פעילות בית משפט, בו אמורה להתקבל החלטה חד משמעית. יתרונה של המתודה בכך שהיא מאפשרת להשיג מגוון מטרות:

בהיבט הערכי – היא מאפשרת, מצד אחד, להבהיר ערכים, לנקוט עמדה ולגבש החלטה, ומצד שני – להתנסות בפעולתו של בית המשפט כמוסד האמון על שמירת החוק ועשיית הצדק.

בהיבט החברתי – היא מעודדת שיתוף פעולה, הקשבה והבנת הצד השני.

בהיבט פיתוח מיומנויות – היא מאפשרת פיתוח מיומנויות מגוונות, וביניהן היכולת להציג טיעון מנומק, יכולת להציג עמדה או מסר ברור.

בנוסף, מכיוון שבתום כל משפט ציבורי מוצגים פסק דין או מובאת הכרעה ברורה לטובת אחד הצדדים, ניתן לעסוק בהיבט העקרוני של הנושא. כשם שבכל הכרעה שיפוטית נוצרת נורמה שיפוטית או חברתית, כך גם בפסקי הדין הנקבעים בהפעלה: ההכרעה שמתקבלת מאפשרת להמשיך לדון בהיבט העקרוני של ההחלטה- מה הן הנורמות הנובעות מההחלטה? כיצד הן ישפיעו על החברה בעתיד? ועוד.

מטרות

א. העלאת המודעות לנושא של אלימות ברשת.
ב. עידוד ראיה מורכבת של הסיטואציה הנתונה
ג. עידוד קבלת הכרעה אישית המתבססת על מידע וקבלת החלטות.

הנחיות

הפעילות

לתלמידים מוצג סיפור העוסק בנושא של אלימות ברשת. לאורך הפעילות הם יעברו מספר שלבים של- הכרות עם החוק, העלאת טיעונים עבור שני הצדדים ולבסוף הכרעה על פי דעתם האישית.

המטרה היא לעודד חשיבה אישית, יצירתית ומורכבת ביחס לסיפור המתואר.

במהלך הפעילות, התלמידים יתחלקו בין המחשבים ויעשו עבודה אישית.
לפני לפעילות
ערכו סבב בכיתה ושאלו:
1. מי משתמש באינטרנט? לאיזה צורך?
2. מי משתמש ברשתות חברתיות?
3. בקשו מהתלמידים להסביר מדוע הם משתמשים ברשתות חברתיות

תוכלו להעביר להם פעילות בנושא בכיתה : האם מחשבים נושכים: אשר מטרתה להעלות לדיון את האלימות ברשת האינטרנט.

4. הסבירו לתלמידים: עכשיו אתם תעברו פעילות מתוקשבת. הפעילות היא משפט ציבורי בנושא אלימות ברשתות חברתיות. אתם תצטרכו לקרוא את הסיפור ועל פי ההוראות להחליט מה לדעתכם צודק במקרה זה- התובע או הנתבע. חשוב להגיד שבמקרה זה יש צורך בהחלטה ברורה- אשם וזכאי. בחיים האמיתיים זה לא תמיד ככה.

במהלך הפעילות

תוכלו לעודד את התלמידים לעבודה אישית ומעמיקה על ידי הנחיות שאילת שאלות:

בעמוד ה- 2: סיפור המקרה: הנחו את התלמידים לקריאה שקטה ואישית, כל אחד לעצמו.

בעמוד 3: החוק: הנחו את התלמידים לקריאה ועבודה אישית. לאחר מכן, עצרו וערכו דיון בין התלמידים:
1. בקשו מהתלמידים לשתף בדוגמאות שמצאו לעבירה על החוקים השונים.
2. בקשו מהם דוגמאות למקרים שהם מכירים של עברה על החוקים המוזכרים
3. שאלו: מדוע לדעתכם חשוב שחוק כגון "לא תעמוד על דם רעך" יתקיים במדינה שלנו?
4. שאלו: מדוע לדעתכם חשוב ששני החוקים הנוספים- איסור לשון הרע והזכות לשם טוב- יתקיימו במדינה?

לאחר מכן המשיכו הלאה לעמוד ה-4: טיעוני התביעה:
הסבירו כי תפקיד התביעה לגבש עמדות נגד הנתבע, המבוססות על עובדות.

נתוני בסיס לתכנון מערך התביעה:
1. מהן העובדות הקשורות במהלך האירועים?
2. הא נעשתה עבירה על החוק? האם יש עילה למפשט?
3. האם אפשר לקשור את הנתבע למעשה? האם יש מניע למעשה? אן כן- מה היה המניע?

עמוד 5: טיעוני ההגנה:
הסבירו כי תפקיד התביעה לגבש עמדות נגד הנתבע, המבוססות על עובדות.

  • הנחו את התלמידים לעבודה אישית עם ביסוס הכתוב בסיפור המקרה ובחוק.

נתוני בסיס לתכנון מערך ההגנה:
1. מהן העובדות הקשורות במהלך האירועים?
2. הא נעשתה עבירה על החוק? האם יש עילה למפשט?
האם אפשר לקשור את הנתבע למעשה? האם יש מניע למעשה? אן כן- מה היה המניע?

עמוד 6: סיכומים ופסק דין: בעמוד זה על התלמידים לקרוא שוב את הטיעונים שכתבו. במידה ומעוניינים לתקן, עליהם לחזור אחורה לדף המתאים.
לאחר מכן, בקשו מכל תלמיד החליט על פסק הדין על פי דעתו האישית- אשם או זכאי.
לאחר שהחליט, על התלמידים לרשום את החלטתם (אשם או זכאי) ולאחר מכן לנמק בכתב את ההחלטה.

אחרי הפעילות

1. בקשו מהילדים לספר מה דעתם על המקרה שקראו ולענות על השאלות:
א. האם לדעתכם הנתבע היה אשם או זכאי בסיפור ששמענו?
ב. מה עזר לכם להגיע להחלטה?
ג. האם יצא להם להיתקל בדברים מסוג זה באתרי אינטרנט שונים?
ד. האם למדתם משהו חדש במהלך הפעילות?

2. העלו לדיון את השאלה- מה ניתן לעשות? רשמו את הפתרונות שמעלים התלמידים על פלקט שיהיה תלוי בכיתה.


במידת ותהיו מעוניינים, תוכלו להעביר את הפעילות במסגרת כיתתית ללא מחשבים.
לכניסה לקובץ העברה בכיתה-

משפט ציבורי- פעילות לכיתה – גרסא להעברה בכיתה ללא מחשב כולל הנחיות למורים

 

לחצו להמשך קריאה
הקטן