פעילות מתוקשבת
עמידה מהצד – פעילות ברשת
עינת שמחי ושלמה זיס, יוני צ'ונה S.O.S אלימות, צביה אלגלי איגוד האינטרנט, בשיתוף הקרן לקידום מקצועי

בפעילות זו התלמידים יכירו את תופעת ה"עמידה מהצד" ויערכו דיון והעלאת שיקולי בעד ונגד ה"עמידה מהצד".

רקע

העמידה מהצד היא מצב שבו אדם נוכח במקום שבו מתרחש מעשה לא חברי, לא מוסרי, פוגעני, והוא איננו נוקט בעמדה או בפעולה כלשהי כדי לעוצרו. ניתן להוסיף ולטעון כי עצם העמידה מהצד איננה עמדה פאסיבית אלא בחירה אקטיבית לא לפעול ולא לעצור את המתרחש, שכן למעשה לא קיימת עמדה נייטראלית מובהקת.

לתלמידים מוצגת תופעת ה'עמידה מהצד' וכל תלמיד יוכל לבחון את עמדותיו האישיות בנושא. לאחר מכן, התלמידים יקראו סיפור בנושא 'עמידה מהצד' ויענו על שאלות בנושא.

המטרה היא לעודד חשיבה אישית, יצירתית ומורכבת ביחס לסיפור המתואר.

העמידה מהצד יכולה להתרחש בכל מקום, פיזי או וירטואלי – ברחוב, בחצר בית הספר או ברשת החברתית. העמידה מהצד עשויה להתרחש בסיטואציות שונות – של פגיעה פיזית, פגיעה נפשית-רגשית או פגיעה מינית.

עמידה מהצד במרחב הווירטואלי

בשנים האחרונות עלה מספר מקרי האלימות ברשתות החברתיות. בהמשך לכך עלה למודעות נושא העמידה מהצד ברשתות החברתיות. למעשה, בכל פעם שאדם, נחשף ברשת לתוכן אלים כלפי אדם או קבוצה אחרים ובוחר להתעלם מכך – הוא או היא בעצם נוקטים עמדה של מי שעומדים מהצד, לא מתערבים, לא מביעים את דעתם באופן אקטיבי. ניתן לומר כי עצם ההימנעות מהתערבות אקטיבית מהווה תפיסת עמדה פאסיבית – כזו שמאפשרת להתנהגות האלימה להמשיך ולהתקיים.

סיבות להתרחשות תופעת העמידה מהצד

ברשת, קל יותר להיות העומד מהצד, שכן למעשה איש אינו יודע שאתה שם ויכול להגיב. על כן תחושת האחריות של העומדים מהצד נמוכה יותר. עוד סיבה לירידה בתחושת האחריות כלפי הנפגעים היא העובדה שניתן להניח כי ברשת מצויים אנשים רבים שעֵרים לתגובות של אלימוּת ובריונוּת, ולכן מתרחשת תופעה של פיזור האחריות. תופעה זאת נחקרה על ידי ביב לאטאנה וג'ון דארלי (Latane & Darley, 1970), אשר מצאו כי העמידה מהצד נובעת מהתחושה של הצופים במקרה כי האחריות נחלקת בין כולם, וכי ככל שמספר הצופים במקרה חירום כלשהו גדול יותר, כן קטֵן הסיכוי שמישהו מהם יציע את עזרתו.  

לקריאה נוספת בעניין הגורמים המביאים להתנהגות של "עמידה מהצד" – ראו בסוף מערך הפעילות.

המורה כמקור לדוגמה אישית

נסו לחשוב: האם גם אתם כמורים יכולים להיזכר בסיטואציה שנכחתם בה, אם כילדים ואם כמבוגרים, ואשר במסגרתה התרחשה פגיעה ועמידה מהצד? נסו להיזכר כיצד חשתם בעת שהסיטואציה התרחשה, מה הייתה הדילמה שניצבתם מולה, וכיצד הכרעתם בה. כמו כן נסו להיזכר אם הייתם שלמים עם בחירתכם.

שיתוף אותנטי של התלמידים בחוויה שחוויתם יכול לסייע לתלמידים ביצירת דוגמה אישית להתמודדות עם התלבטות מורכבת ובשיתוף באלטרנטיבות הניצבות לפניהם, ובבחירה ביניהן. לצד זאת נסו לחשוב על דוגמה שהשיתוף בה לא יגרום לכם לחוש אי-נוחות מול התלמידים.

מטרות

א. היכרות עם תופעת ה"עמידה מהצד" (Bystander Effect).
ב. דיון והעלאת שיקולי בעד ונגד ה"עמידה מהצד".

הנחיות

לפני הפעילות

• הסבירו לתלמידים שבפעילות הפעם יעסקו במצבים שונים של התנהגות הקרויה "עמידה מהצד".
שאלות מקדימות:
– מהי, לדעתכם, "עמידה מהצד"?
– על מה אנחנו חושבים כשאנחנו שומעים את צירוף המילים "עמידה מהצד"?
– כיצד הייתם מגדירים "עמידה מהצד"?
• הסבירו לתלמידים שהעיסוק בתופעה של עמידה מהצד תתמקד בביטוייה של התופעה במהלך פעילות ברשתות החברתיות.
• שאלו: האם יש לדעתכם הבדל בין עמידה מהצד בבית הספר לבין עמידה מהצד ברשת החברתית/ווטסאפ? אם יש הבדל, מהו?

במהלך הפעילות

עמוד ראשון: שאלון אישי
• התלמידים יענו על מספר שאלות בנושא העמידה מהצד.
• הסבירו לתלמידים כי השאלון הוא אישי, וכי כל אחד יכול ללמוד ממנו על עצמו ולראות אם יש דברים שהיה רוצה לשנות או לשמֵר בהתנהגות שלו.
• בקשו מכל תלמיד לענות באופן אישי או בתוך הזוגות.
• לאחר מכן בקשו מהתלמידים לשתף בתשובותיהם, אם הם מעוניינים.

עמוד שני: קריאת סיפור ומענה על שאלות
• כל תלמיד, או כל זוג תלמידים, יקראו את הסיפור ויענו על השאלות.
• לאחר מכן, בקשו מכמה תלמידים לשתף את חבריהם בתשובותיהם.
שאלת סיכום – יצירת סוף לסיפור
כל תלמיד, או כל זוג תלמידים, יכתבו סיום/קטע סיום לסיפור. אפשר להדפיס את קטעי הסיום של התלמידים ולשתף את שאר התלמידים בכיתה.

עמוד שלישי: מדוע כדאי להתערב?
התלמידים יעסקו בניסיון לחשוב ולהבין מדוע כדאי להתערב כשאנחנו עדים לאלימות פיזית או מילולית כלפי מישהו אחר.

לאחר הפעילות

שאלו את התלמידים:
א. אילו אתם הייתם לסיטואציה כזאת – כיצד הייתם מגיבים? מדוע?
ב. אילו היה מדובר בחבר קרוב, באח או בבן הכיתה שאינו חבר שלכם – האם היה הבדל בתגובה שלכם?
ג. בקשו מהתלמידים לשתף את הכיתה – מה היו עושים במקום ליטל?
ד. האם נתקלתם במצבים כאלה בעבר?
ה. האם למדתם משהו חדש בפעילות זו? ואם כן, מהו?

אפשרויות להרחבת הפעילות
• בקשו מאחד התלמידים לכתוב את כל האפשרויות שהועלו לגבי מה שניתן לעשות במצבים כאלה, ולרשום אותן על בריסטול גדול. תלו את הבריסטול בכיתה עבור כל התלמידים.
• הדפיסו את כל הסיומים שכתבו התלמידים לסיפור, ותלו בכיתה, או כרכו לספר שהתלמידים יוכלו להביט בו.

לחצו להמשך קריאה
הקטן