פעילות מתוקשבת
פורים – האם יש גבולות לצחוק?
דינה ציונית ושלמה זיס מטח בשיתוף צוות הקרן לקידום מקצועי

פעילות מתוקשבת המיועדת לפורים- בפעילות הילדים ידונו בשאלה: "צחוק האם יש לו גבול?"

רקע

הפעילות עוסקת בפורים.

בפורים אנו נוהגים להתחפש, לצחוק ולשמוח כחלק ממצוות החג.
בחג פורים, יותר מכל חג, יש ביטויים של שמחה, וכבר קבעו חכמים: "חייב אדם להשתכר בפורים עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". במגילת אסתר, פרק ט, נכתב: "על כן היהודים הפרוזים (הפרזים) היושבים בערי הפרזות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש הקרובים והרחוקים לקים עליהם להיות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום חמשה עשר בו בכל שנה ושנה כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים".
המצווה הראשונה של חג הפורים היא ה'שמחה'. אך המצווה היא לא רק לִשְׂמוֹחַ – אלא גם לְשַׂמֵּחַ את הזולת.
פעילות זאת תעסוק בשני ההיבטים של הצחוק והשמחה. על הצחוק נאמר שהוא יפה לבריאות, אך הוא גם יכול לפגוע.

משך הפעילות: שיעור בכיתת מחשבים או כשיעורי בית.

מטרות

1. התלמידים יכירו את מנהג החג – לשמוח.
2. התלמידים ילמדו שלַצחוק יש היבטים חיובים הגורמים לשמחה והיבטים שליליים העלולים לגרום למבוכה ולעלבון.
3. התלמידים יכירו ביטויים הקשורים לצחוק.
4. התלמידים יכתבו מהם היתרונות ומהם החסרונות שיש בצחוק.

הנחיות

שיחה עם התלמידים לפני הפעילות:
אמרו לתלמידים כי היום תעסקו בחג פורים.
– בקשו מהתלמידים לספר מה הם יודעים על מנהגי החג.
– קראו לפניהם את פרק ט' מתוך מגילת אסתר, ודונו בהדגשות המסומנות בנושא שמחה.

אסתר, פרק ט: "על כן היהודים הפרוזים (הפרזים) היושבים בערי הפרזות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ויכתב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש הקרובים והרחוקים לקים עליהם להיות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום חמשה עשר בו בכל שנה ושנה כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים".

עמוד 1: פורים – פתיח
בקשו מאחד התלמידים לקרוא בקול רם את הנאמר בעמוד זה.
הסבירו לתלמידים שאנו רגילים לכך שצחוק ושמחה הם מושגים חיוביים שגורמים לאדם רק טוב. שאלו האם הם מסכימים לנאמר, כלומר האם התלמידים מסכימים לכך שלעתים הצחוק עלול לפגוע. בקשו מהם לתת דוגמאות (ללא ציון שמות).

עמוד 2: משחק מיון היגדים
התלמידים ימיינו היגדים. במשחק מוצגים היגדים שונים שמציגים את שני צדדיו של הצחוק ואת דעתם של הכותבים בנוגע לכך.
התלמידים יקראו אותם ויחליטו מה דעתו של הכותב: האם דעתו חיובית או שלילית בנוגע לצחוק?
להרחבה: ניתן לבקש מהתלמידים לבחור היגד אחד (או יותר). התלמידים יסבירו את ההיגד וינמקו מדוע בחרו דווקא בו.

עמוד 3: צחוק-צחוק
התלמידים יקראו את הסיפור ויענו על השאלות. הסיפור מתאר אירוע שהתרחש בפורים, ובו תלמיד שהתחפש למורה בצורה הומוריסטית העליב אותה מאוד.
כדי לקיים דיון בנוגע לסיפור אפשר לבקש מאחד הילדים להקריא את הסיפור.
הסיפור מציג את הדילמה של גבולות הצחוק. בעקבות קריאת הסיפור ניתן לדון בסוגיה: מתי הצחוק פוגע באחרים?
אפשרו לתלמידים להקריא את תשובותיהם.

עמוד 4: צחוק לטוב ולרע
הסבירו: כמו שאנו רואים, הצחוק יכול לשמח ועלול לעתים גם לפגוע.
חכמים מכירים בחשיבות הצחוק ויודעים מה המעלות שלו (התכונות הטובות שלו), אבל הם מזהירים שיש לעשותו במחשבה, באיפוק ובלי לאבד גבולות.
בקשו מהתלמידים להסביר מה הם הבינו מהפעילות הזאת בנוגע לצחוק. האם באמת יש לשים גבולות לצחוק?
כתבו על הלוח את היתרונות ואת החסרונות שיש בצחוק.

לחצו להמשך קריאה
הקטן