פעילות מתוקשבת
פרטיות ברשת
עדי ויניצה, עינת שמחי, שלמה זיס וצוות החינוך החברתי במטח בשיתוף צוות הקרן לקידום מקצועי

פעילות אינטראקטיבית בנושא פרטיות ברשת. הפעילות עוסקת בנושא "הפרטיות מהי" ובוחנת את עמדותיהם האישיות של התלמידים בנוגע לפרטיות. לאחר מכן התלמידים יחוו את דעתם על פרסום תכנים ברשת החברתית.

רקע

לתלמידים מוצג נושא הפרטיות, נעשה בירור עמדותיהם בנושא הפרטיות בנוגע לתחומים שונים. לאחר מכן על התלמידים לבחון את דעתם לגבי פרסומים ברשת החברתית. לבסוף, התלמידים ישאירו טיפ להתנהלות ברשת.

מהי פרטיות?
"הזכות לפרטיות היא הזכות לשמור על מתחם סביבנו, הכולל את כל אותם דברים שהם חלק מאיתנו, כגון הגוף, הבית, המחשבות, הרגשות, הסודות והזהות. הזכות לפרטיות מקנה לנו את היכולת לבחור לאילו חלקים במתחם זה ניתן גישה לאחרים, ולשלוט על היקף, אופן ועיתוי השימוש באותם חלקים שבחרנו לחשוף" (מתוך: "פרטיות בסביבה דיגיטלית" מאת יעל און ואחרים, 2005, המרכז למשפט וטכנולוגיה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה).
לקריאת הגדרה נוספת לפרטיות, הלקוחה מתוך הספריה הוירטואלית של מטח.
הזכות לפרטיות קיימת הן כנורמה חברתית והן כנורמה משפטית בעלת תוקף חוקי.
עניין הפרטיות נוגע לפחות לשני חוקים מרכזיים הקיימים בארץ. הראשון שבהם הוא:
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שנחקק בשנת תשנ"ב-1992. החוק קובע, בין השאר, כי: לכל אדם יש זכות לפרטיות ולהגנה על צנעת חייו (צנעת חייו – פרטיותו, דברים שאינם לפרסום; וכן כי אין להיכנס לרשות היחיד (המרחב הפרטי של כל אדם) של אדם בלי לקבל את הסכמתו לכך). (מתוך סעיף 7 בחוק)

החוק השני בנושא זה בארץ הוא חוק הגנת הפרטיות שנחקק בשנת תשמ"א-1981. תפקידו של חוק זה הוא להגן על הזכות שלנו לפרטיות. לפי החוק הזה – דברים הפוגעים בפרטיותנו יהיו, למשל:

  1. פרסום צילום של אדם כדי להשפילו או כדי לבזות אותו.
  2. הפרת סודיות בענייניו הפרטיים של אדם (למשל, בנושאי בריאותו).
  3. פרסום מידע על אדם – מידע שהושג בדרכים שיש בהן פגיעה בפרטיות.

עוד על הזכות לפרטיות – באתר האגודה לזכויות האזרח.

ומה באשר לפרטיות בעולם החברתי? בעולם שבו הטכנולוגיה תופסת נתח הולך וגדל בחיינו המקצועיים, האישיים והחברתיים, עולות ומתחדדות שאלות של אתיקה, של גבולות ושל פרטיות. אנו חיים בחברה דמוקרטית ומתקדמת מהבחינה הטכנולוגית, והטכנולוגיה מאפשרת לנו גישה למידע רב על הסובב אותנו. באמצעות כלים טכנולוגיים, כולל הפייסבוק והאינטרנט – מתאפשרת גישה גם לחייהם החברתיים והאישיים של אחרים, ולאחרים יכולה להיות גישה למידע אודותנו.

כיצד ניתן לשמור על הפרטיות שלנו בעולם הזה? האם אנו מודעים לכלל ההיבטים של שותפות בעולם החברתי-וירטואלי, עולם שנכנסנו אליו מרצון?

האנונימיות המאפיינת את הרשת יוצרת אשליה של עולם מוגן לכאורה, עולם שאנו שולטים בו ובהימצאותנו בו אנו חשופים אך ורק לפני חברינו. גם מדיום הפייסבוק נהנה מאשליה זאת, אך למעשה, עולם הפייסבוק פרוץ לחלוטין:
א. הילדים מאשרים חברות בקלות וללא ביקורת, וכך מצטרפים לרשימות ה"חברים" שלהם ילדים ואחרים שאינם בהכרח דורשי טובתם. (לפי מחקר משנת 2010, שביצעה חברת "נורטון", הסתבר כי 41% מהילדים דיווחו שמישהו זר ניסה ליצור איתם קשר דרך הרשתות החברתיות.) ומאחר שמרבית הילדים (ואף המבוגרים) אינם יוצרים לעצמם באופן יזום "הגדרות פרטיות" ברשת, מידע אישי על אודותיהם חשוף לכל המתעניין, בלי שהם עצמם יהיו מודעים לכך.
ב. גורמים מסחריים יכולים לשאוב בקלות מידע אישי על אודות כל משתמש שלא השכיל ליצור לעצמו "הגדרות פרטיות", ולנצלו לצורכיהם.

כל אלו ועוד מציבים לפנינו אתגר להעלאת המוּדעוּת של התלמידים לנושא השמירה על גבולות פרטיותם. המשחק שלפנינו מתמקד בהיבט זה – המוּדעוּת לפרטיותנו ולשמירה עליה: כיצד אני מגדיר/ה את גבולות הפרטיות שלי ככלל, וברשת בפרט? האם אני מקדיש/ה זמן (ואף פעולות יזומות כמו יצירת הגדרות פרטיות) להגדרת גבולות הפרטיות שלי, ומכאן לבחירת הדברים שאני מעלה לרשת – מחשבות, מידע אישי, תמונות אישיות שלי ושל חבריי ובני משפחתי? ולמי נחשף המידע אודותיי?

 

מטרות

1. העלאת המוּדעוּת של התלמידים לנושא הזכות לפרטיות ולמימושה, במציאות וגם בעולם הווירטואלי של הרשתות החברתיות.

2. הפניית תשומת הלב של התלמידים לידע העשוי לסייע לנו לשמור על פרטיותנו.

הנחיות

לפני הפעילות

ערכו סבב בכיתה ושאלו:
1. מי משתמש באינטרנט? לאיזה צורך?
2. מי משתמש ברשתות חברתיות?
3. בקשו מהתלמידים להסביר מדוע הם משתמשים ברשתות חברתיות

שאלו את התלמידים: כיצד הייתם מגדירים את המילה "פרטיות"? מהי פרטיות בעיניכם? לשם מה אנו זקוקים לפרטיות? רשמו את תשובותיהם של התלמידים על דף נפרד, והניחו בצד.

הסבירו לתלמידים כי כעת יעברו למשחק אינטראקטיבי העוסק בפרטיות ברשת ובפרטיות בכלל.

אחרי הפעילות

א. שאלות לדיון:
1. מהי פרטיות ברשת, ומה ההבדל בינה לבין פרטיות באופן כללי?
2. האם בעולם הרשתות החברתיות אפשר להמשיך ולשמור על רמזור הפרטיות שלנו?
3. בואו ננסה לחשוב על מצבים שקורים בעולם הרשתות החברתיות, ונבדוק האם נוכל להמשיך ולקיים את רמזור הפרטיות שלנו גם במצבים אלו:
· כשאני מעדכן/ת סטטוס בפייסבוק – מי יכול לראות את זה? וגם – האם אני מקדיש/ה זמן לניסוח, או כותב/ת לפי "מה שיוצא"?
· כשאני מצייץ/ת בטוויטר – איפה אני נמצא/ת ומה אני עושה- מי מקבל את המידע הזה?
· האם כל אחד/ת יכול לכתוב לי דברים על ה"קיר" שלי בפייסבוק?

· האם אני בוחר/ת אילו תמונות שלי, של משפחתי ושל חבריי כדאי להעלות לפייסבוק, או פשוט מעלה הכול, בלי לחשוב? האם כל אחד/ת יכול/ה לראות תמונות שאני מעלה?
· איזה מידע אישי עליי לפתוח לפני כולם בפייסבוק?
· איך אני מאשר/ת חברויות בפייסבוק? האם אני מכיר/ה אישית את כל מי שאישרתי? האם הייתי רוצה שכל מי שאישרתי יוכל לראות מידע אישי עליי?
· ושאלה אחרונה, אך חשובה – האם עדכנתי הגדרות פרטיות בפייסבוק?
(האם ידעתם שרק 20% מהאנשים מגדירים לעצמם באופן עצמאי את הגדרות הפרטיות? למעשה, כל השאר, שאינם מגדירים, חושפים בבלי דעת את כל המידע האישי עליהם לכולם…)

ב. שאלו את התלמידים: האם ידעתם שקיים בארץ חוק שתפקידו להגן על הפרטיות שלנו? שתפו את התלמידים בסעיפיו של חוק ההגנה על הפרטיות (1981) שפורטו ברקע למשחק (ברקע, כאמור, מפורטים רק חלק מסעיפי החוק).
ג. בקשו מהתלמידים לחשוב ולנסח יחד כללים שיעזרו להם לשמור על פרטיותם בעולם הרשתות החברתיות והאינטרנט.
ד. שאלו את התלמידים: האם אתם יודעים כיצד יוצרים הגדרות פרטיות? הפנו לכתבה: "המדריך לפרטיות בפייסבוק"

לחצו להמשך קריאה
הקטן