פעילות מתוקשבת
צעדים בקבלת החלטות
רוני גבריאלי וצוות החינוך החברתי במטח, בשיתוף הקרן לקידום מקצועי

פעילות העוסקת בקבלת החלטות – קטנות וגדולות בחיי היומיום של התלמידים.

ניתן לבצע את הפעילות כתהליך משלים לעבודה בכיתה עם המצגת צעדים בקבלת החלטות, או כפעילות נפרדת לחלוטין.

רקע

קבלת החלטות היא פרי של תהליך מורכב, שבו פועלים הדדית משתנים אחדים. חלק מן המשתנים סובייקטיביים, והם קשורים לאדם המחליט, לתכונותיו, להעדפותיו, לסגנונו ולתפיסתו את המצב, וחלקם אובייקטיביים, ונובעים מאילוצי המצב ומאופי ההחלטה העתידה להתקבל. בכל עיון בתהליך של קבלת החלטות ופתרון בעיות, חייבים להתייחס לכל מערכת הגורמים המשפיעים על האדם ולקשרי הגומלין בין הגורמים.

בספרות המחקרית פותחו מודלים שונים לקבלת החלטות ולפתרון בעיות, ששאבו את השראתם מעולם המדע, הכלכלה והמשחקים. מודלים אלה מבוססים על ההנחה שהאדם המתלבט פועל תמיד בהיגיון, שואף להשיג את מרב הרווחים, ומסוגל לעבד נתונים ללא הגבלה. בדיקת תהליכי החשיבה האנושית מלמדת אותנו שקבלת החלטות היא לא תמיד תהליך רציונלי, והראיה לכך היא שבמצבים דומים אנשים שונים מקבלים החלטות שונות.
(מתוך: תכנית כישורי חיים, אתר משרד החינוך).

מטרות

1. התלמידות והתלמידים יבחינו בין סוגי החלטות על פני הרצף – החלטות יומיומית – החלטות בצמתים חשובים, ומידת המאמץ שכדאי להשקיע בכל סוג החלטה.

2. התלמידות והתלמידים יְפתחו מודעות לקשיים בקבלת החלטות.

3. התלמידות והתלמידים יכירו ויתרגלו שלבים בסיסיים בקבלת החלטה ודרכי התמודדות אחרות.

הנחיות

הפעילות

עמוד 1: פתיח – צעדים בקבלת החלטות

אמרו לתלמידים שהיום תעסקו בנושא של קבלת החלטות.

שאלו: כיצד התמונה המופיעה קשורה לקבלת החלטות?

 

 עמוד 2: החלטות "קטנות" והחלטות "גדולות"

לפני התלמידים יוצגו החלטות משני סוגים: החלטות "קטנות" – החלטות יומיומיות ופשוטות יחסית, והחלטות "גדולות" – החלטות מורכבות ובעלות השפעה מכרעת יותר על חייו של האדם המחליט.

התלמידים יתבקשו לדרג (על פי שיקול דעתם) כל החלטה על פני ציר שנע מ"החלטה קטנה" ועד "החלטה גדולה".

 

 עמוד 3: המשך – החלטות "קטנות" והחלטות "גדולות"

התלמידים יתבקשו לכתוב דוגמאות להחלטה "קטנה" והחלטה "גדולה" שקיבלו בזמן האחרון. לאחר מכן יישאלו לגבי מידת המאמץ שהשקיעו בסוגים השונים של ההחלטות.

ניתן לאפשר למספר תלמידים לשתף בתשובותיהם את הכיתה.

 

עמוד 4: החלטות ורגשות

התלמידים יסמנו אילו רגשות עולים בהם כשהם נדרשים לקבל החלטה "גדולה".

לאחר מכן יתבקשו לענות על סקר בשאלה: האם אתם מרגישים לפני החלטה "גדולה" את אותם רגשות כמו לפני החלטה "קטנה"?

  • בקשו ממספר תלמידים לשתף בתשובותיהם.
  • האם תלמידים שונים סימנו רגשות דומים? נסו יחד להבין מדוע.

 

עמוד 5: קבלת החלטות בנושאים שונים

בעמוד זה נרצה שכל תלמיד ותלמידה ימפו את עצמם בתחומים השונים שבהם נדרשת קבלת החלטות בחיי היום-יום. באיזה תחום קל יותר להחליט ובאיזה פחות?

התלמידים יתבקשו לגרור דוגמאות להחלטות שיש לבצע בתחומים שונים, ולאחר מכן יסמנו באילו נושאים (משפחה/ חברים/ לימודים/ פנאי) קל להם יותר לקבל החלטות, ובאילו נושאים קשה להם יותר לקבל החלטה.

 

עמוד 6: מתאמנים בקבלת החלטות

כפי שראינו, לקבל החלטות זה לא תמיד דבר פשוט. ישנן דרכים שיכולות לעזור לנו לקחת החלטות.

התלמידים יצפו בסרטון אנימציה קצר המתאר את שקד, ילדה שצריכה לקבל החלטה. בסרטון רואים כיצד שקד יכולה לקבל החלטה במספר צעדים מובנים.

 לאחר הצפייה בסרטון יְתרגלו התלמידים את השיטה המוצעת בו בעזרת פורמט מובנה, קל ופשוט – בדיוק כפי שמופיע בסרטון.

לפני שהתלמידים מתרגלים, כדאי לציין בפניהם כי:

חמשת הצעדים והטבלה המסייעת מיועדים לעזור לנו לעשות סדר בהתלבטות שלפנינו ולהעמיד את צדדי ההחלטה זה מול זה. עם זאת, ההחלטה הסופית היא שלנו ולא תוצאה אוטומטית של מספר סימני ה-√ בטבלה.

אצל שקד למשל, סימני ה-√ בטבלה היו שקולים, אך מבחינתה ההיבט "לא לפגוע באף אחד" חשוב יותר מאחרים, ולכן ה-√ עבורו שווה יותר!

 

 עמוד 7: טיפים עבור עצמי

בעמוד זה יופיעו 2 טיפים שיכולים לסייע בקבלת החלטות.

התלמידים יתבקשו להוסיף עוד 3 טיפים משלהם.

  • בקשו מהתלמידים לשתף בטיפים שכתבו.
  • שאלו: כיצד טיפ זה מסייע לכם? הסבירו.
לחצו להמשך קריאה
הקטן