תנאי שימוש

  • מידע משפטי
  • תנאי שימושי

מידע משפטי

אנא קראו תנאים אלו בעיון, שכן השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מהווה הסכמה מצדכם לתנאים הכלולים במסמך זה. אנא קראו תנאים אלו בעיון, שכן השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מהווה הסכמה מצדכם לתנאים הכלולים במסמך זה.

1. הנכם רשאים להשתמש בתכנים (תמונות, טקסטים) אך ורק למטרות פרטיות, אישיות ולצורכי לימוד בלבד (לכתיבת עבודות, להכנת שיעורי בית, להכנת מצגות וכדומה) ולא לכל מטרה בעלת אופי מסחרי ו/או שימוש שיש בו כדי להוות פגיעה מסחרית במטח או בכל צד שלישי אשר תכניו מופיעים באתר.

2. אינכם רשאים להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר מטח, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה, לכל מטרה, בין שהיא מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימושכם האישי והפרטי כפי שפורט בסעיף 1.

3. באתר מטח מתפרסמים תכנים רבים שמקורם בעבודות תלמידים ומורים המשתמשים באתר ובכלים שאותם האתר מציע. תכנים כאלה מתפרסמים בקהילות, בקבוצות דיון (פורומים), בצ'אטים, ובשירותים אחרים המאפשרים לכם להזין לאתר זה תכנים שהם פרי יצירתכם. מטח אינו נושא בשום אחריות לתכנים אלו, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם – חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום. במידה שיתברר כי תכנים אלו מפרים זכויות יוצרים או פוגעים בזולת מבחינת שמו הטוב או פרטיותו, מטח רשאי להסירם לאלתר מהאתר. בנוסף לכך, מטח רשאי להורות לכם לבטל כל קישור, לפי שיקול דעתו, במידה שהקישור פוגע או מהווה הפרה של זכויות יוצרים. במידת הצורך יסיר מטח את הקישור בעצמו.

4. כשאתם מציגים תכנים באתר מטח אנו מבקשים מכם לוודא שאינם שקריים או מטעים, מעליבים או מטרידים, מאיימים או מפרים זכויות של הזולת על פי דין.

5. כאתר חינוכי, מן הראוי שכולנו נכבד את הזולת ובין היתר, ניתן קרדיט הולם ליוצרים שביצירותיהם אנו עושים שימוש ונקפיד לא להפר זכויות יוצרים.

6. התכנים שאתם מציגים באתר מטח חשופים לעתים לכל משתמשי האינטרנט. לכן אנו מבקשים מכם לא למסור פרטים אישיים כדוגמת כתובת או מספרי טלפון, ואף לא להציג באתר תמונות שלכם, של חבריכם, אחיכם ואחיותיכם, ושל ילדים שהם מתחת לגיל 18.

תנאי שימושי

ברוכים הבאים לאתר המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח) שנועד לשימוש אישי ולא מסחרי.

באתר מטח תכנים רבים הכוללים מאמרים, כתבות, תמונות, איורים, גרפיקה, קובצי קול, סרטוני אנימציה וכדומה, המוגנים על פי דיני זכויות יוצרים וניתן להשתמש בהם (להיעזר, להעתיק, לשנות, להדפיס וכדומה) רק על פי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים.