כיתה ה - כיתה ח
מומלץ ל: עובדי הוראה - יסודי, עובדי הוראה -חט"ב
מצגת
الكلمات تخلق واقعًا – نتوقّف. نفكّر. نخترم (מילים יוצרות מציאות)
לחצו להמשך קריאה
הקטן